Articles

Latest

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰੀ

ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਦੇਖਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ,...

Featured

Latest

ਪੰਜਾਬੀ

Latest

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਰੀ

ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਦੇਖਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ,...

MUST READ LITERATURE